fbpx
MENU
 1. Foto’s gemaakt door WOWEE ZOWEE fotografie kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op website, blog en sociale media (Facebook, Instagram). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan op de hoogte te brengen.
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij WOWEE ZOWEE fotografie is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald.
 4. Bij annulering van een huwelijksreportage binnen 4 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annuleringskost van € 200 bovenop het voorschot aangerekend.
 5. De tarieven kunnen elk moment worden aangepast. Het tarief voor een huwelijksreportage die voor de klant wordt vastgelegd op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 6. Een huwelijksreportage van WOWEE ZOWEE fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf en mogen onder geen enkel beding aangepast of bewerkt worden door de klant. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. De fotografe begint pas aan de bewerking van de foto’s en geeft de afgewerkte beelden pas vrij nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 60 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 8. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen. Hoewel een schatting kan gemaakt worden, is het definitief vooraf vastleggen van het aantal beelden onmogelijk.
 9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotografe een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van WOWEE ZOWEE fotografie. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 10. WOWEE ZOWEE fotografie voorziet de klant van een digitale versie van alle geselecteerde beelden, zowel in hoge als lage resolutie. Indien de klant foto’s wil delen op sociale media mag men hiervoor enkel de beelden in lage resolutie gebruiken. Deze zijn zodanig geëxporteerd om de best mogelijke kwaliteit te verkrijgen op Facebook en Instagram.
 11. Bij verzending van bestellingen per post is WOWEE ZOWEE fotografie niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 1. Foto’s gemaakt door WOWEE ZOWEE fotografie kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op website, blog en sociale media (Facebook, Instagram). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulering van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulering van een sessie wordt bovenop het voorschot een extra kost aangerekend omdat de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld kan worden. Voor portretsessies is dit € 50 voor afzegging ten vroegste 48 uren voor de sessie.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties vanwege de klant werd voldaan.
 4. De tarieven kunnen elk moment worden aangepast. Het tarief dat voor de klant wordt vastgelegd op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De fotografe begint pas aan de bewerking van de foto’s en geeft de afgewerkte beelden pas vrij nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 6. Een fotosessie van WOWEE ZOWEE fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De beelden blijven op elk moment eigendom van de fotografe. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen. Hoewel een schatting kan gemaakt worden, is het definitief vooraf vastleggen van het aantal beelden onmogelijk.
 8. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van WOWEE ZOWEE fotografie. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 9. WOWEE ZOWEE fotografie voorziet de klant van een digitale versie van alle geselecteerde beelden, zowel in hoge als lage resolutie. Indien de klant foto’s wil delen op sociale media mag men hiervoor enkel de beelden in lage resolutie gebruiken. Deze zijn zodanig geëxporteerd om de best mogelijke kwaliteit te verkrijgen op Facebook en Instagram.
 10. Bij verzending van bestellingen per post is WOWEE ZOWEE fotografie niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
CLOSE